บริษัททรีโอ้ แอดวานซ์ จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากร บุคลิกภาพ และอาชีพ จัดอบรมอย่างมืออาชีพด้านงานบริการ ธุรกิจการบิน ภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศและกราฟิกดีไซน์ สถานที่จัดอบรมของเราเดินทางมาได้สะดวกและเปิดให้เช่าตามความต้องการ

 

Trio Advance is an expert in human resource, personality and career development. We specialize in training in service, cabin crew/in-flight service, languages, IT and graphic design. Our training facilities are easily accessible and occasionally for rent at request.

ครูส์คลับ : สถานอบรมพัฒนาภาษา ปรับปรุงบุคลิกภาพ ให้ความรู้ และ เสริมทักษะเฉพาะสายอาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อม และเติมเต็มความมั่นใจ ในการสอบสัมภาษณ์ สำหรับคนรุ่นใหม่ ที่สนใจก้าวเข้าสู่อาชีพ ลูกเรือ กัปตัน และ พนักงานต้อนรับภาคพื้นดิน กับสายการบินชั้นนำ

Crews Club : Provider of training courses in languages, personality development, and professional knowledge and skills; and preparation practices for job application for airlines and hospitality works.

ทาโนชี่สกาย : ธุรกิจอบรมแนวใหม่ที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตและการทำงานให้คนรุ่นใหม่ พนักงานองค์กร และบุคคลที่สนใจทั่วไป เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจากการทัศนศึกษาและทำกิจกรรม ภายใต้หัวข้อเฉพาะในประเทศญี่ปุ่น ที่ดูแลโดยครูสอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่มีประสบการณ์สูง

Tanoshii Sky : Provider of trendsetting experience-based education for the new generation, corporate employees, and any interested to broaden life and career horizons. Thematically arranged excursions and activities for learning and leisure in Japan with experienced instructors.

ไอแฮนดิเวิร์ค : ผู้ให้บริการครบวงจร ให้คำปรึกษาการตลาดออนไลน์ วางแผนการใช้ลื่อ และออกแบบเพื่อการสื่อสาร ด้วยลื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการศึกษาและการประชาสัมพันธ์ จัดอบรมกราฟิกดีไซน์ การออกแบบเว็บไซต์ การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ และการถ่ายภาพ

iHandiwork : Full-service executor, consultant and planner for works related to communication design and electronic media for educational and public relations purposes. Provider of trainings in graphic design, web design, printed media and photography.

วิสัยทัศน์

- จัดการอบรมและกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ด้วยความรู้ที่ถูกต้อง เสริมสร้างประสบการณ์ตรง เพื่อให้เกิดความสามารถในการเรียนรู้ที่ยั่งยืนและความคิดเชิงบวก

- ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร ทั้งในด้านความรู้ ทักษะ ความสามารถ ลักษณะนิสัย ทัศนคติ และแรงจูงใจในการทำงาน

- สร้างเป็นรากฐานของโอกาสในการประกอบอาชีพและการพัฒนาตนเอง และเป็นพลังบวกสำหรับเศรษฐกิจสร้างสรรค์และความยั่งยืนของสังคม

VISION

- To create and offer creative trainings and activities, knowledge-based, experience-based, promoting lifelong learning ability and positive thinking.

- To encourage human resource development in terms of knowledge, skill, ability, traits, attitude, and motivation.

- we believe to be the foundation of career opportunity and individual fulfilment, as well as the positive contribution to creative economy and social sustainability.

พันธกิจ

- เราจะจัดการอบรมและกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากร บุคลิกภาพ และอาชีพอย่างดีเลิศในราคาที่รับได้ บนหลักการ ‘Value for Many’

- เราจะพัฒนาโปรแกรมการอบรมและจัดกิจกรรมให้ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อตอบสนองความต้องการของคนในศตวรรษที่ 21 ให้มีความสามารถในการเรียนรู้ที่ยั่งยืนและความคิดเชิงบวก

MISSION

- To provide affordable excellent trainings and activities in human resource, personality and career development based on ‘Value for Many’.

- To provide advanced trainings and activities to equip you with lifelong learning ability and positive thinking to brave the 21st century.

Meet Our Team

รวมผู้ชำนาญการเฉพาะด้าน ประสานเป็นหนึ่งเดียว

kruja

Rojana Ruangsilp (Kru Ja)

MD.,Trainner
makino

Koichi Makino

Japan Consultant
jeed

Suebsakul Ruangsilp

GM.,Marketing
kib

Wanwisa Wongsa (Kim)

Admin, Marketing
krunok

Korawin (Kru Nok)

Trainner
KruPla

Pakkhinee Thonglim (Kru Pla)

Teacher